Organizačná štruktúra MAS HNILEC

 

Výkonný výbor

    Predseda :           Tibor Theis

    Podpredseda:      Ing. Viliam Mjartan

    Členovia :             Ing. Igor Petrik

                                 Ing. Václav Fabrici

                                 Mgr. Lukáš Mackoviak

                                 Roman König

                                 Peter Kandra

Revízna komisia

    Predseda:              Ing. Štefan Kováč  

    Členovia:               Marian Burkuš

                                  Ing. Michal Tomčík

Výberová komisia pre projekty MAS HNILEC

    Predseda:              PhDr. Matúš Fedor

    Členovia:               Jozef Varecha

                                  Bc. Jaroslav Očvár

Monitorovací výbor

    Predseda:            Ing. Dušan Tomaško, MBA

    Členovia:             JUDr. Ján Slovinský

                                Alfréd Horváth

Manažér MAS HNILEC

                                Ing. Bronislava Gáborová

 

 

 

                         

Záujmová skupina Verejného sektora

18

Záujmová skupina občianskeho sektora

9

Záujmová skupina podnikateľského sektora

14