Organizačná štruktúra MAS HNILEC

 

Výkonný výbor

    Predseda :           Tibor Theis

    Podpredseda:      Ing. Viliam Mjartan

    Členovia :             Ing. Igor Petrik

                                 Ing. Václav Fabrici

                                 Mgr. Lukáš Mackoviak

                                 Roman König

                                 Peter Kandra

Revízna komisia

    Predseda:              Ing. Štefan Kováč  

    Členovia:               Marian Burkuš

                                  Ing. Michal Tomčík

Výberová komisia pre projekty MAS HNILEC

    Predseda:              PhDr. Matúš Fedor

    Členovia:               Jozef Varecha

                                  Bc. Jaroslav Očvár

Monitorovací výbor

    Predseda:            Ing. Dušan Tomaško, MBA

    Členovia:             JUDr. Ján Slovinský

                                Alfréd Horváth

Manažér MAS HNILEC

                                Ing. Michal Kotrady

 

 

 

                         


Kontakt

MAS HNILEC,o.z.

OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany


Predseda:
Tibor Theis
0902 904 880
helcmanovce@helcmanov-
ce.sk

Kancelária LEADER/CLLD:
Manažér: 0905 702 518
manazer@mashnilec.sk


Kancelária CPRR GL:
Vedúca: 0908 078 731
kancelaria@mashnilec.sk

Manažér: 0905 203 008
ekonom@mashnilec.sk