Územie MAS HNILEC

Územie MAS Hnilec je tvorené katastrami všetkých obcí okresu Gelnica, okrem obcí Richnava a Hrišovce.