IROP

VÝZVA_MAS HNILEC

Kód výzvy: IROP-CLLD-P813-512-005

Zverejnené: 17.06.2020
 
00_Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach.pdf (747147)
01_PRÍLOHA Č. 2 Test podniku v ťažkostiach.xlsx (831072)
02_PRÍLOHA č. 2 Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach.pdf (453852)
KZ_k_navrhu_vyzvy.docx (95173)
KZ_kontrola_disponibilnej_alokácie.xlsx (21038)
Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie.docx (73973)
Priloha_03_ZoPr_Uverovy_prislub.docx (34513)
Priloha_04_ZoPr-Udaje_na_vyziadanie_vypisu_1.5.docx (68548)
Priloha_05_ZoPr-Rozpocet_projektu.xlsx (68724)
Príloha_06_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie.xlsx (81001)
Príloha_výzvy_01_Formular_ZoPr.docx (137302)
Priloha_výzvy_02-Specifikacia_rozsahu_opravnených_aktivít_a_vydavkov.docx (87984)
Príloha_výzvy_03_Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu.docx (74198)
Príloha_výzvy_04-Kriteria_pre_vyber_projektov.docx (104201)
 
 
 

VÝZVA_MAS HNILEC

Kód výzvy: IROP-CLLD-P813-512-004

Zverejnené: 17.06.2020

MAS HNILEC_VYZVA_P813-512-004.docx (143445)

00_Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach_v_1.1_SZ.pdf (747147)
01_PRÍLOHA Č. 2 Test podniku v ťažkostiach.xlsx (831072)
02_PRÍLOHA č. 2 Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach_v_1.1_SZ.pdf (453852)
KZ_k_navrhu_vyzvy_MAS HNILEC_IROP_CLLD_P813_512_004.docx (95103)
KZ_kontrola_disponibilnej_alokácie.xlsx (21086)
Príloha výzvy_01_Formular_ZoPr.docx (141020)
Priloha vyzvy_02-Specifikacia_rozsahu_opravnených_aktivít_a_vydavkov.docx (85910)
Priloha vyzvy_03-Zoznam_meratelnych_ukazovatelov.docx (105552)
Príloha vyzvy_04_Kriteria_pre_vyber_projektov.docx (105550)
Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie.docx (73886)
Priloha_03_ZoPr_Uverovy_prislub.docx (34553)
Priloha_04_ZoPr-Udaje_na_vyziadanie_vypisu.docx (65661)
Priloha_05_ZoPr-Rozpocet_projektu.xlsx (66195)
Príloha_06_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie.xlsx (81112)
 

 

Na základe požiadavky MAS HNILEC, o.z., rozhodol riadiaci orgán o zrušení výzvy IROP-CLLD-P813-512-001 - aktivita B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb.

 

Kód výzvy: IROP-CLLD-P813-512-002

Zverejnené: 09.09.2019
 
 

VÝZVA_01_MAS HNILEC

Kód výzvy: IROP-CLLD-P813-512-001

Zverejnené: 18.04.2019
 
 

 


Kontakt

MAS HNILEC,o.z.

OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany


Predseda:
Tibor Theis
0902 904 880
helcmanovce@helcmanov-
ce.sk

Kancelária LEADER/CLLD:
Manažér: 0905 702 518
manazer@mashnilec.sk


Kancelária CPRR GL:
Vedúca: 0908 078 731
kancelaria@mashnilec.sk

Manažér: 0905 203 008
ekonom@mashnilec.sk