IROP

Kód výzvy: IROP-CLLD-P813-512-002

Zverejnené: 09.09.2019
 
 

VÝZVA_01_MAS HNILEC

Kód výzvy: IROP-CLLD-P813-512-001

Zverejnené: 18.04.2019
 
 

 


Kontakt

MAS HNILEC,o.z.

OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany


Predseda:
Tibor Theis
0902 904 880
helcmanovce@helcmanov-
ce.sk

Kancelária LEADER/CLLD:
Manažér: 0905 702 518
manazer@mashnilec.sk


Kancelária CPRR GL:
Vedúca: 0908 078 731, 0911 030 684
kancelaria@mashnilec.sk

Manažér: 0905 203 008
ekonom@mashnilec.sk