IROP

MAS HNILEC, o.z. Vás chce upozorniť na blížiace sa uzatváranie hodnotiacich kôl pre výzvy:                     

VEREJNÝ SEKTOR- obce:

  1. B2- Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel (autobusové zastávky), uzavretie hodnotiaceho kola dňa 9.9.2020

OBČIANSKY SEKTOR- občianske združenia, neziskové organizácie, cirkevné spoločnosti

  1. B3- Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb, uzavretie hodnotiaceho kola dňa 17.9.2020
  2. C1- Komunitné sociálne služby, uzavretie hodnotiaceho kola dňa 17.09.2020

PODNIKATEĽSKÝ SEKTOR:

  1. A1-  Podpora podnikania a inovácií, uzavretie hodnotiaceho kola dňa 19.9.2020

A1- základné informácie.docx (115112)
B2- základné informácie.docx (94486)
B3- základné informácie.docx (93996)
C1- základné informácie.docx (104400)

 

VÝZVA_MAS HNILEC

Kód výzvy: IROP-CLLD-P813-512-005

Zverejnené: 17.06.2020
 
 
 

VÝZVA_MAS HNILEC

Kód výzvy: IROP-CLLD-P813-512-004

Zverejnené: 17.06.2020

MAS HNILEC_VYZVA_P813-512-004.docx (143445)

00_Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach_v_1.1_SZ.pdf (747147)
01_PRÍLOHA Č. 2 Test podniku v ťažkostiach.xlsx (831072)
02_PRÍLOHA č. 2 Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach_v_1.1_SZ.pdf (453852)
Príloha výzvy_01_Formular_ZoPr.docx (141020)
Priloha vyzvy_02-Specifikacia_rozsahu_opravnených_aktivít_a_vydavkov.docx (85910)
Priloha vyzvy_03-Zoznam_meratelnych_ukazovatelov.docx (105552)
Príloha vyzvy_04_Kriteria_pre_vyber_projektov.docx (105550)
Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie.docx (73886)
Priloha_03_ZoPr_Uverovy_prislub.docx (34553)
Priloha_04_ZoPr-Udaje_na_vyziadanie_vypisu.docx (65661)
Priloha_06_ZoPr-Rozpocet_projektu.xlsx (69123)
Príloha_06_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie.xlsx (81112)
 

 

Kód výzvy: IROP-CLLD-P813-512-002

Zverejnené: 09.09.2019
 
 
 
Na základe požiadavky MAS HNILEC, o.z., rozhodol riadiaci orgán o zrušení výzvy IROP-CLLD-P813-512-001 - aktivita B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb.

VÝZVA_01_MAS HNILEC

Kód výzvy: IROP-CLLD-P813-512-001

Zverejnené: 18.04.2019
 
 

 


Kontakt

MAS HNILEC,o.z.

OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany


Predseda:
Tibor Theis
0902 904 880
helcmanovce@helcmanov-
ce.sk

Kancelária LEADER/CLLD:
Manažér: 0905 702 518
manazer@mashnilec.sk


Kancelária CPRR GL:
Vedúca: 0908 078 731
kancelaria@mashnilec.sk

Manažér: 0905 203 008
ekonom@mashnilec.sk