IROP

MAS HNILEC, o.z. Vás chce upozorniť na blížiace sa uzatváranie hodnotiacich kôl pre výzvy:                     

VEREJNÝ SEKTOR- obce:

  1. B2- Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel (autobusové zastávky), uzavretie hodnotiaceho kola dňa 09.09.2021

OBČIANSKY SEKTOR- občianske združenia, neziskové organizácie, cirkevné spoločnosti

  1. B3- Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb, uzavretie hodnotiaceho kola dňa 17.09.2021
  2. C1- Komunitné sociálne služby, uzavretie hodnotiaceho kola dňa 17.09.2021

PODNIKATEĽSKÝ SEKTOR:

  1. A1-  Podpora podnikania a inovácií, uzavretie hodnotiaceho kola dňa 19.06.2021

A1- základné informácie
B2- základné informácie
B3- základné informácie
C1- základné informácie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usmernenie pre MAS k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR

V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integrovaného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej aj „MPRV SR“) na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej aj „MIRRI SR“), ktorá sa udiala dňa 1.10.2020 je potrebné používať v dokumentoch logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR.
 

Výzvy vrátane príslušných príloh so zapracovanou zmenou loga sú na webovom sídle MAS HNILEC, o.z. označené termínom "Zmena č. 1 " na konci názvu dokumentu. Žiadatelia o príspevok sú povinní odo dňa zverejnenia tohto oznamu používať pri spracovaní žiadosti zmenené formuláre a dokumenty. (Zverejnené: 19.10.2020)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝZVA_MAS HNILEC- C1
Kód výzvy: IROP-CLLD-P813-512-005
 
Zverejnené: 27.5.2021
 
 
 
Zverejnené: 19.10.2020

V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integrovaného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej aj „MPRV SR“) na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej aj „MIRRI SR“), ktorá sa udiala dňa 1.10.2020 je potrebné používať v dokumentoch logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR.
Výzvy vrátane príslušných príloh so zapracovanou zmenou loga sú na webovom sídle MAS HNILEC, o.z. označené termínom "Zmena č. 1 " na konci názvu dokumentu. Žiadatelia o príspevok sú povinní odo dňa zverejnenia tohto oznamu používať pri spracovaní žiadosti zmenené formuláre a dokumenty. 
 
 
Zverejnené: 17.06.2020
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
VÝZVA_MAS HNILEC-B3
Kód výzvy: IROP-CLLD-P813-512-004
 
Zverejnené: 27.5.2021
 
 
 
 
Zverejnené: 19.10.2020

 
V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integrovaného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej aj „MPRV SR“) na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej aj „MIRRI SR“), ktorá sa udiala dňa 1.10.2020 je potrebné používať v dokumentoch logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR.
Výzvy vrátane príslušných príloh so zapracovanou zmenou loga sú na webovom sídle MAS HNILEC, o.z. označené termínom "Zmena č. 1 " na konci názvu dokumentu. Žiadatelia o príspevok sú povinní odo dňa zverejnenia tohto oznamu používať pri spracovaní žiadosti zmenené formuláre a dokumenty. 
 
MAS HNILEC_VYZVA_P813-512-004 ZMENA č. 1
Prílohy výzvy P813-512-004 ZMENA č. 1
 
Zverejnené: 17.06.2020
MAS HNILEC_VYZVA_P813-512-004
Prílohy výzvy MAS_IROP_CLLD_P813_512_004

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝZVA_MAS HNILEC- A1
Kód výzvy: IROP-CLLD-P813-511-003
 
Zverejnené: 27.5.2021
 
 
Zverejnené: 19.10.2020

 

V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integrovaného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej aj „MPRV SR“) na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej aj „MIRRI SR“), ktorá sa udiala dňa 1.10.2020 je potrebné používať v dokumentoch logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR.
Výzvy vrátane príslušných príloh so zapracovanou zmenou loga sú na webovom sídle MAS HNILEC, o.z. označené termínom "Zmena č. 1 " na konci názvu dokumentu. Žiadatelia o príspevok sú povinní odo dňa zverejnenia tohto oznamu používať pri spracovaní žiadosti zmenené formuláre a dokumenty.
 
VYZVA MAS HNILEC_P813-511-003 ZMENA č. 1
Prílohy k výzve MAS_IROP_CLLDP813_511_003 ZMENA č. 1
 
Zverejnené: 19.09.2019
VYZVA MAS HNILEC_P813-511-003
003_01 Prilohy k výzve.zip 
PRIRUCKY

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝZVA_MAS HNILEC-B2
Kód výzvy: IROP-CLLD-P813-512-002
 
Zverejnené: 27.5.2021
Zverejnené: 19.10.2020
 
V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integrovaného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej aj „MPRV SR“) na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej aj „MIRRI SR“), ktorá sa udiala dňa 1.10.2020 je potrebné používať v dokumentoch logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR.
Výzvy vrátane príslušných príloh so zapracovanou zmenou loga sú na webovom sídle MAS HNILEC, o.z. označené termínom "Zmena č. 1 " na konci názvu dokumentu. Žiadatelia o príspevok sú povinní odo dňa zverejnenia tohto oznamu používať pri spracovaní žiadosti zmenené formuláre a dokumenty.
 
VYZVA MAS HNILEC IROP_CLLD_P813-512-002 ZMENA č. 1
Prílohy výzvy MAS_ P813-512-002 ZMENA č.1 
 
Zverejnené: 09.09.2019
VYZVA MAS HNILEC_P813-512-002
Prílohy k výzve MAS IROP_CLLD_P813-512-002.rar 
prirucka_pre_uzivatela_a_realizatora_strategie_clld
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe požiadavky MAS HNILEC, o.z., rozhodol riadiaci orgán o zrušení výzvy IROP-CLLD-P813-512-001 - aktivita B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb.

 

 

V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integrovaného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej aj „MPRV SR“) na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej aj „MIRRI SR“), ktorá sa udiala dňa 1.10.2020 je potrebné používať v dokumentoch logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR.
Výzvy vrátane príslušných príloh so zapracovanou zmenou loga sú na webovom sídle MAS HNILEC, o.z. označené termínom "Zmena č. 1 " na konci názvu dokumentu. Žiadatelia o príspevok sú povinní odo dňa zverejnenia tohto oznamu používať pri spracovaní žiadosti zmenené formuláre a dokumenty