PRV

VÝZVA MAS_019/4.2/2
 
Zverejnené: 27.07.2021
 
Výzva je zverejnená spolu s povinnými prílohami na:
 
 
https://www.itms2014.sk/vyzva?id=3f75a169-0ba7-4d4c-8f5b-68d66ebb3177
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
VÝZVA MAS_019/7.4/7
 
zverejnené 27.7.2021
 
Aktualizáciou č. 1. výzvy MAS_019/7.4/7, MAS HNILEC, o. z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení výzva spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Predmetom aktualizácie je zmena uzávierky termínu predkladania ŽoNFP z 29.7.2021 na 31.08.2021Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 27.7.2021. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.   
 
Výzva je zverejnená spolu s povinnými prílohami na:
 
 
zverejnené: 5.5.2021
 
Prílohy k výzve sú zverejnené v kategórií Doplňujúce informácie a dokumenty na:
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
VÝZVA MAS_019/7.2/3
 
zverejnené: 26.4.2021
 
 
Prílohy k výzve sú zverejnené v kategórií Doplňujúce informácie a dokumenty na:
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
VÝZVA MAS_019/8.6/2
 
zverejnené: 23.4.2021
 
 
Prílohy k výzve sú zverejnené v kategórií Doplňujúce informácie a dokumenty na:
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

výzva uzavretá 

VÝZVA MAS_019/7.4/6
 
zverejnené: 9.11.2020
 
 
Prílohy k výzve sú zverejnené v kategórií Doplňujúce informácie a dokumenty na:
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
výzva uzavretá 
VÝZVA MAS_019/4.2/1
 
Aktualizácia č.2  výzvy MAS_019_4.2./1
Zverejnené: 29.09.2020
 
Aktualizáciou č. 2 výzvy MAS_019_4.2/1, MAS HNILEC, o. z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení výzva spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Predmetom aktualizácie je zmena príloh výzvy z dôvodu aktualizácie Príručky pre prijímateľa Nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014-2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 29.09.2020. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
 
Aktualizácia č.1  výzvy MAS_019_4.2./1
Zverejnené: 23.06.2020
 
 
Aktualizáciou č. 1. výzvy MAS_019_4.2./1, MAS HNILEC, o. z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení výzva spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Predmetom aktualizácie je zmena uzávierky termínu predkladania ŽoNFP z 30.6.2020 na 30.10.2020. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 23.6.2020. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.    
-----------------------------------------------------------------------------------------
Zverejnené: 23.3.2020
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
výzva uzavretá 
VÝZVA MAS_019/8.6/1
 
Aktualizácia č.2  výzvy MAS_019_8.6./1
Zverejnené: 29.09.2020
 
Aktualizáciou č. 2 výzvy MAS_019_8.6./1, MAS HNILEC, o. z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení výzva spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Predmetom aktualizácie je zmena príloh výzvy z dôvodu aktualizácie Príručky pre prijímateľa Nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014-2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 29.09.2020. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aktualizácia č.1  výzvy MAS_019_8.6./1
Zverejnené: 23.06.2020
 
 
Aktualizáciou č. 1. výzvy MAS_019_8.6./1, MAS HNILEC, o. z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení výzva spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Predmetom aktualizácie je zmena uzávierky termínu predkladania ŽoNFP z 26.6.2020 na 13.11.2020. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 23.6.2020. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.    
------------------------------------------------------------------------------------------------
Zverejnené: 23.3.2020
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

výzva uzavretá 

VÝZVA MAS_019/7.4/5   

Zverejnené: 15.6.2020

Miestna akčná skupina HNILEC, o.z. oznamuje členom MAS - žiadateľom o NFP z PRV (Výzvy: MAS_019/7.4/5), že príjem žiadostí o nenávratný finančný príspevok bude 22.6.2020 (pondelok) do 18:00 hod. v kancelárii MAS (Prešovská 9, 055 01 Margecany, 1.poschodie).

Zverejnené: 20.3.2020
Výzva MAS_019_7.4_5_podpísaná.pdf 
Prilohy_7_4.zip 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

výzva uzavretá 

VÝZVA MAS_019/7.2./1   

 

Aktualizácia č.1  výzvy MAS_019_7.2./1

Zverejnené: 13.09.2019

Výzva MAS_019_7_2 aktualizacia c_1.pdf 

Aktualizáciou č. 1. výzvy MAS_019_7.2./1, MAS HNILEC, o. z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení výzva spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Predmetom aktualizácie je zmena uzávierky termínu predkladania ŽoNFP z 13.9.2019 na 11.10.2019. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 13.9.2019. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.  

---------------------------------------------------------------------  

Zverejnené: 10.06.2019
Výzva MAS_019_ 7_2_1.pdf
PRILOHY_7_2.rar 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

výzva uzavretá 

VÝZVA MAS_019/7.4./2

Aktualizácia č.2  výzvy MAS_019_7.4./2

Zverejnené: 22.10.2019

Výzva MAS - CLLD MAS_019_74 _aktualizacia 2.pdf 

Aktualizáciou č. 2. výzvy MAS_019_7.4./2, MAS HNILEC, o. z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení výzva spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Predmetom aktualizácie je zmena uzávierky termínu predkladania ŽoNFP z 25.10.2019 na 15.11.2019. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP. 

-------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizácia č.1  výzvy MAS_019_7.4./2

Zverejnené: 19.09.2019

Výzva MAS_019_7_4 aktualizácia c 1.pdf 

Aktualizáciou č. 1. výzvy MAS_019_7.4./2, MAS HNILEC, o. z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení výzva spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Predmetom aktualizácie je zmena uzávierky termínu predkladania ŽoNFP z 27.9.2019 na 25.10.2019. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP. 

--------------------------------------------------------------------

Zverejnené: 10.06.2019

Výzva MAS_019_7_4_2.pdf 
PRILOHY_7_4.rar 
VÝZVA MAS_019/4.2/1

VÝZVA MAS_ODBORNÍ HODNOTITELIA   

Zverejnené: 18.07.2019
 
Miestna akčná skupina HNILEC vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre opatrenia PRV 4.2, 7.2, 7.4, 8.6
Uzávierka prijímania žiadostí je 5.9.2019. 
Vyzva MAS HNILEC_odborni hodnotitelia.pdf 
Priloha c_1_Ziadost o zaradenie do zoznamu odbornych hodnotitelov.docx 
Priloha c_2_Zivotopis_vzor.docx