VÝZVY MAS

VÝZVA na predkladanie žiadosti o platbu 01/2016

Žiadame členov MAS Hnilec, ktorí sa zapojili do výzvy č. 01/2016, aby do 2.12.2016 podali žiadosť o platbu na priloženom formulári

 
 

VÝZVA č. 01/2016

MAS Hnilec na základe rozhodnutia výkonného výboru zo dňa 14.7.2016 vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z finančných zdrojov MAS HNILEC o.z.

 

VÝZVA na predkladanie ziadosti o platbu 01/2015

Žiadame členov MAS Hnilec, ktorí sa zapojili do výzvy č. 01/2015, aby do 15.12.2014 podali žiadosť o platbu na priloženom formulári.

ziadost_o_platbu_2015.xls (42496)

 

VÝZVA č. 01/2015

MAS Hnilec na základe rozhodnutia výkonného výboru zo dňa 11.6.2015 vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z finančných zdrojov MAS HNILEC o.z.

Vyzva_č_01_2015.doc (268288)

Žiadosť o NPF formulár 01_2015.doc (330240)
 

 

Výzva na predkladanie ziadosti o platbu

Žiadame členov MAS Hnilec, ktorí sa zapojili do výzvy č. 01/2014, aby do 15.12.2014 podali žiadosť o platbu na priloženom formulári.

Formulár žiadosti o platbu

 

 

VÝZVA č. 01/2014

MAS Hnilec na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 20.5.2014 vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z finančných zdrojov MAS HNILEC o.z.

Vyzva_č_01_2014.doc (129536)

Žiadosť o NPF formulár.doc (190976)