KONTAKT

MAS HNILEC, o.z.OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany

Predseda:
Tibor Theis
0902 904 880
helcmanovce@helcmanovce.sk

Kancelária LEADER/CLLD:
Manažér: 0911 030 684
manazer@mashnilec.sk

Kancelária CPRR GL:
Vedúci: 
0905 203 008
kancelaria@mashnilec.sk
ekonom@mashnilec.sk