OZVITE SA NÁM

https://www.facebook.com/Centrum-podpory-region%C3%A1lneho-rozvoja-okresu-Gelnica-2254016001512564/
https://www.facebook.com/MAS-Hnilec-151016735245571/

MAS HNILEC, o.z., OcÚ Margecany

Obchodná 7
055 01 Margecany


Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany


Predseda:
Tibor Theis
0902 904 880
helcmanovce@helcmanovce.sk

Kancelária LEADER/CLLD:
Manažér: 0951 185 375,

                     0911 030 684                                                     

manazer@mashnilec.sk