Výzvy IROP

MAS HNILEC, o.z. Vás chce upozorniť na blížiace sa uzatváranie hodnotiacich kôl pre výzvy/ výziev:

VEREJNÝ SEKTOR- obce, združenia obcí:

B2- Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel (autobusové zastávky)- uzavretie hodnotiaceho kola dňa 09.7.2023

OBČIANSKY SEKTOR- občianske združenia, neziskové organizácie, cirkevné spoločnosti

B3- Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb- uzavretie hodnotiaceho kola dňa 17.7.2023

PODNIKATEĽSKÝ SEKTOR:

A1- Podpora podnikania a inovácií- uzavretie hodnotiaceho kola dňa 19.7.2023