Výzvy IROP

OZNÁMENIE o plánovanom uzavretí výziev na predkladanie Žiadostí o Príspevok s kódom:

IROP-CLLD-P813-512-002

IROP-CLLD-P813-511-003

IROP- CLLD-P813-512-004

z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve. Výzvy sa plánujú uzavrieť 31.12.2023.

(zverejnené 13.12.2023)


OZNÁMENIE o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie Žiadostí o Príspevok s kódom IROP-CLLD-P813-511-003 z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve. Výzva sa plánuje uzavrieť 31.12.2023.

OZNÁMENIE o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie Žiadostí o Príspevok s kódom IROP-CLLD-P813-512-002 z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve. Výzva sa plánuje uzavrieť 31.12.2023.

OZNÁMENIE o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie Žiadostí o Príspevok s kódom IROP-CLLD-P813-512-004 z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve. Výzva sa plánuje uzavrieť 31.12.2023.