VÝZVY

MAS HNILEC, o.z. Vás chce upozorniť na blížiace sa uzatváranie hodnotiacich kôl pre výzvy/ výziev:

VEREJNÝ SEKTOR- obce:

  1. B2- Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel (autobusové zastávky), uzavretie hodnotiaceho kola dňa 09.12.2022

OBČIANSKY SEKTOR- občianske združenia, neziskové organizácie, cirkevné spoločnosti

  1. B3- Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb, uzavretie hodnotiaceho kola dňa 17.12.2022

PODNIKATEĽSKÝ SEKTOR:

  1. A1- Podpora podnikania a inovácií, uzavretie hodnotiaceho kola dňa 19.12.2022

Príručka IROP

Jednotná príručka pre VO- IROP