PRIJÍMATELIA MAS

V tomto článku nájdete súbor informácií a pokynov ako má Prijímateľ postupovať pri plnení požiadaviek v rámci Zmluvy o poskytnutí NFP. MAS zverejňuje dokument, v ktorom sa dozviete aké sú postupy, lehoty a podklady pre podávanie Žiadostí o platbu, plnenie publicity a Monitorovania.

V tomto článku nájdete súbor informácií a pokynov ako má Realizátor stratégie a neskôr Užívateľ postupovať pri plnení požiadaviek v rámci Zmluvy o príspevok. MAS zverejňuje dokument, v ktorom sa dozviete aké sú postupy a lehoty po vydaní Oznámenia o schválení ŽoPr. Ďalej MAS zverejňuje podklady pre podávanie Žiadostí o platbu, plnenie publicity a...