Regionálny produkt

21.11.2021

V súčasnosti nie je pridelená Regionálna značka RUDOHORIE-HNILEC-SĽUBICA.