Kritéria pre udelenie značky

21.11.2021

Značkou "regionálny produkt RUDOHORIE-HNILEC-SĽUBICA" budú označované miestne produkty, ktoré splnia kritériá pre udelenie regionálnej značky. Tie sú samostatne definované pre výrobky a samostatne pre služby. Pozostávajú z 2 častí:

  1. výberové - musí ich splniť každý záujemca o získanie regionálnej značky
  2. hodnotiace - záujemca o pridelenie značky a jeho produkt musí pre udelenie značky získať stanovený minimálny počet bodov

Výberové kritériá:

  • miestny subjekt
  • kvalifikácia pre príslušnú výrobu
  • zaručenie štandardnej kvality výroby
  • proces výroby nepoškodzuje prírodu

Bodovacie kritériá pre výrobky:

  • využívanie tradície výrobku, výrobnej technológie alebo pôsobenia firmy v regióne
  • uprednostňovanie miestnych surovín pri výrobe výrobku
  • podiel ručnej práce vo výrobnom postupe
  • výnimočná kvalita alebo iné vlastnosti výrobku reprezentujúce región
Príprava kritérií pre udelenie značky: