ŽIADATELIA A UŽÍVATELIA

01.02.2023

Hendy servis s.r.o.

Zverejnenie: 7.8.2023"Technológia na rezanie a spracovanie dreva"

Ing. Miroslav Macejko ml.-  Výzva na predkladanie ponúk- Zverejnené 1.6.2023
FK OL Baník Smolník

Zverejnenie Kúpnej zmluvy s úspešných uchádzačom pre projekt: NÁKUP VOZIDLA SPOLOČNEJ DOPRAVY OSÔB

zverejnené dňa: 27.10.2022Mestský futbalový klub Gelnica- aktivita B3

Zverejnenie Kúpnej zmluvy s úspešných uchádzačom pre projekt: NÁKUP VOZIDLA SPOLOČNEJ DOPRAVY OSÔB- MFK GELNICA

zverejnené dňa: 10.5.2022SkokVet s.r.o.- aktivita A1