Výzvy PRV

15.03.2024
VÝZVA MAS_019/7.2/6

Zverejnené: 15.3.2024

Uzavretie výzvy: 14.5.2024


Výzva je zverejnená v kategórií Doplňujúce informácie a dokumenty spolu s povinnými prílohami na:


VÝZVA MAS_019/7.4/9

Zverejnené: 15.3.2024

Uzavretie výzvy: 14.5.2024


Výzva je zverejnená v kategórií Doplňujúce informácie a dokumenty spolu s povinnými prílohami na:


VÝZVA MAS_019/7.5/3

Zverejnené: 15.3.2024

Uzavretie výzvy: 14.5.2024


Výzva je zverejnená v kategórií Doplňujúce informácie a dokumenty spolu s povinnými prílohami na:UZAVRETÉ VÝZVY


VÝZVA MAS_ODBORNÍ HODNOTITELIA

Zverejnené: 11.08.2023

Miestna akčná skupina HNILEC vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre opatrenia PRV 7.5, 7.2, 7.4, 6.4

Uzávierka prijímania žiadostí je 31.8.2023.


VÝZVA MAS_019/7.2/5

Zverejnené: 10.7.2023

Uzavretie výzvy: 7.9.2023


Výzva je zverejnená v kategórií Doplňujúce informácie a dokumenty spolu s povinnými prílohami na:VÝZVA MAS_019/7.5/1

Zverejnené: 3.7.2023

Uzavretie výzvy: 31.8.2023


Výzva je zverejnená v kategórií Doplňujúce informácie a dokumenty spolu s povinnými prílohami na:VÝZVA MAS_019/7.4/8

Zverejnené: 30.6.2023

Uzavretie výzvy: 28.8.2023

Výzva je zverejnená v kategórií Doplňujúce informácie a dokumenty spolu s povinnými prílohami na:VÝZVA MAS_019/6.4/1


Zverejnené: 12.6.2023

Uzavretie výzvy: 11.8.2023

Výzva je zverejnená v kategórií Doplňujúce informácie a dokumenty spolu s povinnými prílohami na:  
VÝZVA UZAVRETÁ

VÝZVA MAS_019/4.2/2 

Zverejnené: 27.07.2021 


Výzva je zverejnená v kategórií Doplňujúce informácie a dokumenty spolu s povinnými prílohami na : 


VÝZVA UZAVRETÁ

VÝZVA MAS_019/7.4/7

Zverejnené 27.7.2021 

Aktualizáciou č. 1. výzvy MAS_019/7.4/7, MAS HNILEC, o. z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení výzva spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Predmetom aktualizácie je zmena uzávierky termínu predkladania ŽoNFP z 29.7.2021 na 31.08.2021. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 27.7.2021. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP. 

 Výzva je zverejnená v kategórií Doplňujúce informácie a dokumenty spolu s povinnými prílohami na:

Zverejnené 5.5.2021 

Výzva je zverejnená v kategórií Doplňujúce informácie a dokumenty spolu s povinnými prílohami na : 


VÝZVA UZAVRETÁ

VÝZVA MAS_019/7.2/3

Zverejnené: 26.4.2021

Výzva je zverejnená v kategórií Doplňujúce informácie a dokumenty spolu s povinnými prílohami na : 


VÝZVA UZAVRETÁ

VÝZVA MAS_019/8.6/2

Zverejnené: 23.4.2021

Výzva je zverejnená v kategórií Doplňujúce informácie a dokumenty spolu s povinnými prílohami na : 


VÝZVA UZAVRETÁ

VÝZVA MAS_019/7.4/6

Zverejnené: 9.11.2020 

Výzva je zverejnená v kategórií Doplňujúce informácie a dokumenty spolu s povinnými prílohami na: 


VÝZVA UZAVRETÁ

 VÝZVA MAS_019/4.2/1  

Aktualizácia č.2 výzvy MAS_019_4.2./1

Zverejnené: 29.09.2020 

Aktualizáciou č. 2 výzvy MAS_019_4.2/1, MAS HNILEC, o. z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení výzva spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Predmetom aktualizácie je zmena príloh výzvy z dôvodu aktualizácie Príručky pre prijímateľa Nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014-2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER.

Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 29.09.2020. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

 Aktualizácia č.1 výzvy MAS_019_4.2./1

Zverejnené: 23.06.2020 

Aktualizáciou č. 1. výzvy MAS_019_4.2./1, MAS HNILEC, o. z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení výzva spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Predmetom aktualizácie je zmena uzávierky termínu predkladania ŽoNFP z 30.6.2020 na 30.10.2020. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 23.6.2020. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP. 

Zverejnené: 23.3.2020 


VÝZVA UZAVRETÁ

VÝZVA MAS_019/8.6/1 

Aktualizácia č.2 výzvy MAS_019_8.6./1

Zverejnené: 29.09.2020 

Aktualizáciou č. 2 výzvy MAS_019_8.6./1, MAS HNILEC, o. z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení výzva spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Predmetom aktualizácie je zmena príloh výzvy z dôvodu aktualizácie Príručky pre prijímateľa Nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014-2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADERAktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 29.09.2020. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP. 

Aktualizácia č.1 výzvy MAS_019_8.6./1

Zverejnené: 23.06.2020 

Aktualizáciou č. 1. výzvy MAS_019_8.6./1, MAS HNILEC, o. z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení výzva spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Predmetom aktualizácie je zmena uzávierky termínu predkladania ŽoNFP z 26.6.2020 na 13.11.2020. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 23.6.2020. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP. 

Zverejnené: 23.3.2020 


VÝZVA UZAVRETÁ

VÝZVA MAS_019/7.4/5

Zverejnené: 15.6.2020

Miestna akčná skupina HNILEC, o.z. oznamuje členom MAS - žiadateľom o NFP z PRV (Výzvy: MAS_019/7.4/5), že príjem žiadostí o nenávratný finančný príspevok bude 22.6.2020 (pondelok) do 18:00 hod. v kancelárii MAS (Prešovská 9, 055 01 Margecany, 1.poschodie).

Zverejnené: 20.3.2020


VÝZVA UZAVRETÁ

VÝZVA MAS_019/7.2./1

Aktualizácia č.1 výzvy MAS_019_7.2./1

Zverejnené: 13.09.2019

Aktualizáciou č. 1. výzvy MAS_019_7.2./1, MAS HNILEC, o. z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení výzva spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Predmetom aktualizácie je zmena uzávierky termínu predkladania ŽoNFP z 13.9.2019 na 11.10.2019. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 13.9.2019. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.


Zverejnené: 10.06.2019


VÝZVA UZAVRETÁ

VÝZVA MAS_019/7.4./2

Aktualizácia č.2 výzvy MAS_019_7.4./2

Zverejnené: 22.10.2019

Aktualizáciou č. 2. výzvy MAS_019_7.4./2, MAS HNILEC, o. z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení výzva spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Predmetom aktualizácie je zmena uzávierky termínu predkladania ŽoNFP z 25.10.2019 na 15.11.2019. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.


Aktualizácia č.1 výzvy MAS_019_7.4./2

Zverejnené: 19.09.2019

Aktualizáciou č. 1. výzvy MAS_019_7.4./2, MAS HNILEC, o. z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení výzva spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Predmetom aktualizácie je zmena uzávierky termínu predkladania ŽoNFP z 27.9.2019 na 25.10.2019. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.


Zverejnené: 10.06.2019VÝZVA MAS_ODBORNÍ HODNOTITELIA

Zverejnené: 18.07.2019

Miestna akčná skupina HNILEC vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre opatrenia PRV 4.2, 7.2, 7.4, 8.6

Uzávierka prijímania žiadostí je 5.9.2019.