Vitajte na stránkach MAS HNILEC,o.z.

Vítame Vás na stránkach Miestnej akčnej skupiny HNILEC, o.z., ktorá je verejno - súkromným partnerstvom.

 

Čo je miestna akčná skupina

Miestna akčná skupina predstavuje verejno-súkromné partnerstvo, v ktorom majú svoje zastúpenie miestne komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, mladí ľudia, ženy a iní dôležití aktéri na miestnej úrovni. Podmienkou je, aby zástupcovia súkromného sektora (vrátane mimovládnych organizácií) tvorili minimálne 50% partnerstva. Miestna akčná skupina vzniká ako neformálne partnerstvo kľúčových subjektov verejného a súkromného sektora, ktoré pôsobia v území. Partnerstvo je zaregistrované ako občianske združenie (zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov).

 

Úlohou miestnej akčnej skupiny je:

  • koordinácia prípravy stratégie rozvoja územia ako nevyhnutného dokumentu, ktorý je podmienkou realizácie projektov v rámci prístupu Leader. V rámci stratégie rozvoja sú v súlade s Programom rozvoja vidieka SR definovaní koneční prijímatelia a oprávnené aktivity obnovy a rozvoja územia, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a zlepšenie ekonomickej príležitosti a sociálnych podmienok vidieckeho obyvateľstva.
  • vypracovanie kritérií pre výber projektov v súlade s usmernením riadiaceho orgánu, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Kritériá pre výber projektov tvoria súčasť stratégie.
  • implementácia stratégie rozvoja územia, čo predstavuje predloženie stratégie rozvoja územia na riadiaci orgán v termíne stanovenom vo výzve. Pokiaľ bude stratégia podporená, miestna akčná skupina vyhlási výzvu na predkladanie projektov, zriadi výberovú komisiu, ktorá vyberie projekty na základe kritérií uvedených v stratégii. Následne Poľnohospodárska platobná agentúra uzavrie zmluvu s konečnými prijímateľmi úspešných projektov.
  • aktualizácia a prehodnocovanie stratégie rozvoja územia.
  • riadenie činnosti miestnej akčnej skupiny a organizovanie stretnutí.
  • finančné riadenie.

 

Nájdete nás na adrese: OcÚ Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany


Novinky

23.09.2020 10:32

POZVÁNKA_Informačný seminár_VÝZVA_IROP - Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

Miestna akčná skupina HNILEC, o.z., si Vás dovoľuje pozvať na Informačný seminár pre prijímateľov...

Celý článok

—————

21.08.2020 09:57

Strednodobé hodnotenie stratégie CLLD

PPA zverejnila Usmernenie č. 4 Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k...

Celý článok

—————

13.07.2020 11:00

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA MAS

Pozvánka na VZ MAS HNILEC 17_7_2020.pdf (195584)

Celý článok

—————

24.06.2020 11:13

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE VV MAS

Pozvánka na VV MAS HNILEC 30_6_2020.pdf (126555)

Celý článok

—————

08.06.2020 09:13

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE VÝKONNÉHO VÝBORU

Pozvánka na VV MAS HNILEC 10_6_2020.pdf (129778)

Celý článok

—————

08.04.2020 10:55

ZRUŠENIE VÝZVY

Na základe požiadavky MAS HNILEC, o.z., rozhodol riadiaci orgán o zrušení...

Celý článok

—————

17.03.2020 07:50

Dôležité upozornenie!

V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) pracovníci MAS majú na...

Celý článok

—————

19.02.2020 10:32

Pozvánka na zasadnutie valného zhromaždenia MAS

POZVÁNKA_MAS HNILEC_VALNÉ ZHROMAŽDENIE.pdf (44938)

Celý článok

—————

06.12.2019 10:33

Pozvánka na zasadnutie výkonného výboru

Pozvánka na VV MAS HNILEC 11_12_2019.pdf (124627)

Celý článok

—————

28.10.2019 12:45

Informačný seminár_ VÝZVA_IROP-CLLD-P813-512-002_VÝZVA_IROP-CLLD-P813-511-003

Informačný seminár Dnes sa pod vedením manažérky MAS HNILEC, o.z. - Ing. Jany Tóthovej, konal...

Celý článok

—————


Anketa

Páči sa Vám náša nová web stránka?

Áno, je pekná (78)
5%

Nie, potrebuje doladiť (1 527)
95%

Celkový počet hlasov: 1605


Kontakt

MAS HNILEC, o.z.

OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany


Predseda:
Tibor Theis
0902 904 880
helcmanovce@helcmanov-
ce.sk

Kancelária LEADER/CLLD:
Manažér: 0911 030 684
manazer@mashnilec.sk


Kancelária CPRR GL:
Vedúca: 0908 078 731
kancelaria@mashnilec.sk

Manažér: 0905 203 008
ekonom@mashnilec.sk