MAS HNILEC, o.z.

Kto sme? 

Miestna akčná skupina predstavuje verejno-súkromné partnerstvo, v ktorom majú svoje zastúpenie miestne komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, obyvatelia a iní dôležití aktéri na miestnej úrovni.

Na web stránke sa pracuje. Ospravedlňte nefunkčnosť niektorých stránok ako je NRO_CPRR GL.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Regionálna značka

Kvalitné produkty z regiónu RUDOHORIE-HNILEC-SĽUBICA, ktoré vznikajú pod rukami miestnych ľudí, si zaslúžia našu pozornosť. Už čoskoro ich nájdete označené značkou - regionálny produkt RUDOHORIE-HNILEC-SĽUBICA . Jej cieľom je zviditeľnenie a podpora predaja miestnych produktov, v ktorých sa spája vzťah k regiónu a tradícia. Spoznajte a kupujte to najlepšie z regionálnych produktov, podporíte tým rozvoj nášho regiónu.

viac informácií →


UPOZORNENIE

MAS HNILEC, o.z. Vás chce upozorniť na blížiace sa uzatváranie hodnotiacich kôl pre výzvy/ výziev:

VEREJNÝ SEKTOR- obce:

  1. B2- Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel (autobusové zastávky), uzavretie hodnotiaceho kola dňa 09.12.2021

OBČIANSKY SEKTOR- občianske združenia, neziskové organizácie, cirkevné spoločnosti

  1. B3- Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb, uzavretie hodnotiaceho kola dňa 17.12.2021

PODNIKATEĽSKÝ SEKTOR:

  1. A1- Podpora podnikania a inovácií, uzavretie hodnotiaceho kola dňa 19.12.2021