Kto sme? 

Miestna akčná skupina predstavuje verejno-súkromné partnerstvo, v ktorom majú svoje zastúpenie miestne komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, obyvatelia a iní dôležití aktéri na miestnej úrovni.

UPOZORNENIE

MAS HNILEC, o.z. Vás chce upozorniť na blížiace sa uzatváranie hodnotiacich kôl pre výzvy/ výziev:

VEREJNÝ SEKTOR- obce:

  1. B2- Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel (autobusové zastávky), uzavretie hodnotiaceho kola dňa 09.09.2023

OBČIANSKY SEKTOR- občianske združenia, neziskové organizácie, cirkevné spoločnosti

  1. B3- Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb, uzavretie hodnotiaceho kola dňa 17.8.2023

PODNIKATEĽSKÝ SEKTOR:

  1. A1- Podpora podnikania a inovácií, uzavretie hodnotiaceho kola dňa 19.8.2023

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Výzvy IROP

viac informácií →

Regionálna značka

Kvalitné produkty z regiónu RUDOHORIE-HNILEC-SĽUBICA, ktoré vznikajú pod rukami miestnych ľudí, si zaslúžia našu pozornosť. Už čoskoro ich nájdete označené značkou - regionálny produkt RUDOHORIE-HNILEC-SĽUBICA . Jej cieľom je zviditeľnenie a podpora predaja miestnych produktov, v ktorých sa spája vzťah k regiónu a tradícia. Spoznajte a kupujte to najlepšie z regionálnych produktov, podporíte tým rozvoj nášho regiónu.

viac informácií →


ROZVOJOVÉ DOKUMENTY