Vítajte na stránkach MAS HNILEC,o.z.

Vítame Vás na stránkach Miestnej akčnej skupiny HNILEC, o.z., ktorá je verejno - súkromným partnerstvom.

 

Čo je miestna akčná skupina

Miestna akčná skupina predstavuje verejno-súkromné partnerstvo, v ktorom majú svoje zastúpenie miestne komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, mladí ľudia, ženy a iní dôležití aktéri na miestnej úrovni. Podmienkou je, aby zástupcovia súkromného sektora (vrátane mimovládnych organizácií) tvorili minimálne 50% partnerstva. Miestna akčná skupina vzniká ako neformálne partnerstvo kľúčových subjektov verejného a súkromného sektora, ktoré pôsobia v území. Partnerstvo je zaregistrované ako občianske združenie (zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov).

 

Úlohou miestnej akčnej skupiny je:

  • koordinácia prípravy stratégie rozvoja územia ako nevyhnutného dokumentu, ktorý je podmienkou realizácie projektov v rámci prístupu Leader. V rámci stratégie rozvoja sú v súlade s Programom rozvoja vidieka SR definovaní koneční prijímatelia a oprávnené aktivity obnovy a rozvoja územia, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a zlepšenie ekonomickej príležitosti a sociálnych podmienok vidieckeho obyvateľstva.
  • vypracovanie kritérií pre výber projektov v súlade s usmernením riadiaceho orgánu, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Kritériá pre výber projektov tvoria súčasť stratégie.
  • implementácia stratégie rozvoja územia, čo predstavuje predloženie stratégie rozvoja územia na riadiaci orgán v termíne stanovenom vo výzve. Pokiaľ bude stratégia podporená, miestna akčná skupina vyhlási výzvu na predkladanie projektov, zriadi výberovú komisiu, ktorá vyberie projekty na základe kritérií uvedených v stratégii. Následne Poľnohospodárska platobná agentúra uzavrie zmluvu s konečnými prijímateľmi úspešných projektov.
  • aktualizácia a prehodnocovanie stratégie rozvoja územia.
  • riadenie činnosti miestnej akčnej skupiny a organizovanie stretnutí.
  • finančné riadenie.

 

Nájdete nás na adrese: OcÚ Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany


Novinky

05.01.2018 14:03

Pozvánka na Valné zhromaždenie MAS HNILEC, o.z.

  Pozývame Vás na Valné zhromaždenie MAS HNILEC,o.z, ktoré sa uskutoční dňa 12.01.2018...

Celý článok

—————

21.07.2017 09:11

Deň plný prekvapení

Starostovia obcí Úhorná, Smolník a Smolnícka Huta   Vás srdečne pozývajú na Deň plný...

Celý článok

—————

21.07.2017 09:04

Dni obce Smolnícka Huta

Starosta Obce Smolnícka Huta Vás srdečne pozýva na Dni obce Smolníckej Huty

Celý článok

—————

26.06.2017 10:09

Pozvánka na Valné zhromaždenie MAS HNILEC, o.z.

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie MAS HNILEC, ktoré sa uskutoční dňa 28.06.2017 (streda)...

Celý článok

—————

01.06.2017 11:45

Pozvánka na Valné zhromaždenie MAS HNILEC, o.z.

ozývame Vás na Valné zhromaždenie MAS HNILEC, ktoré sa uskutoční dňa 14.06.2017 (streda)...

Celý článok

—————

25.05.2017 21:55

Pozvánka na Valné zhromaždenie MAS HNILEC, o.z.

Pozvánka   Pozývame Vás na Valné zhromaždenie MAS HNILEC, ktoré sa uskutoční dňa 31.05.2017...

Celý článok

—————

25.05.2017 21:54

Pozvánka na zasadnutie výkonného výboru

Pozvánka   Pozývame Vás na zasadanie Výkonného výboru MAS HNILEC, ktoré sa uskutoční dňa...

Celý článok

—————

04.05.2017 10:39

Pozvánka na informačné stretnutie

Pozvánka na informačné stretnutie pre občiansky sektor  Pozvánka   Pozývame Vás na...

Celý článok

—————

04.05.2017 08:04

Pozvánka na informačné stretnutie pre súkromný sektor

Pozvánka na informačné stretnutie pre súkromný sektor  Pozvánka   Pozývame Vás na...

Celý článok

—————

24.04.2017 16:33

Pozvánka na Valné zhromaždenie MAS HNILEC, o.z.

Pozvánka   Pozývame všetkých členov MAS HNILEC, o.z. na Valné zhromaždenie, ktoré sa...

Celý článok

—————


Anketa

Páči sa Vám náša nová web stránka?

Áno, je pekná (35)
85%

Nie, potrebuje doladiť (6)
15%

Celkový počet hlasov: 41


Kontakt

MAS HNILEC,o.z.

OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany


Predseda:
0905 702 424
mjartan.v@stonline.sk

Manažér:
0948 033 424
manazer@mashnilec.sk

Kancelária:
0911 030 684
kancelaria@mashnilec.sk

Ekonóm:
ekonom@mashnilec.sk