Kto sme? 

Miestna akčná skupina predstavuje verejno-súkromné partnerstvo, v ktorom majú svoje zastúpenie miestne komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, obyvatelia a iní dôležití aktéri na miestnej úrovni.

UPOZORNENIE

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Výzvy IROP

viac informácií →

Regionálna značka

Kvalitné produkty z regiónu RUDOHORIE-HNILEC-SĽUBICA, ktoré vznikajú pod rukami miestnych ľudí, si zaslúžia našu pozornosť. Už čoskoro ich nájdete označené značkou - regionálny produkt RUDOHORIE-HNILEC-SĽUBICA . Jej cieľom je zviditeľnenie a podpora predaja miestnych produktov, v ktorých sa spája vzťah k regiónu a tradícia. Spoznajte a kupujte to najlepšie z regionálnych produktov, podporíte tým rozvoj nášho regiónu.

viac informácií →


ROZVOJOVÉ DOKUMENTY